The Connection Between Diabetes, High Blood Pressure, and Cholesterol

How are diabetes, high blood pressure, and cholesterol linked to heart disease?

  1. Diabetes
  2. High Blood Pressure
  3. High Cholesterol Levels

Sa panahon ngayon, kahit ang pinaka-simpleng sakit ay hindi dapat ibinabalewala. It’s important to always have medicines for coughs and colds at the ready just in case someone falls ill all of a sudden. Now, think of what a person with a constant illness must go through in order to live their lives. Mahirap magkaroon ng sakit na hindi pa nagagamot. Pero maraming paraan para kontrolin ito.

Diabetes, high blood pressure, and high cholesterol levels are dangerous conditions when nothing is done to control them. Their unifying factor? They can all lead to an increased risk of heart disease.

Kaya para masigurong hindi kayo darating sa puntong ito, kailangan niyo matutunan ang mga paraan upang kontrolin ang mga sakit na ito.

Diabetes

Diabetes

For anyone that has type 1 or type 2 diabetes, the common way to check blood sugar levels is by doing the daily finger pricks. Ang pagbantay sa blood sugar levels mo ay mahalaga para masigurong hindi lumala ang iyong diabetes. Makakatulong din ito palakasin ang iyong resistensya laban sa mga sakit sa bato, mata, at puso.

People who have had diabetes for a long time should be familiar with the A1c test. It basically measures the average blood sugar level of a person over two to three month time span. Ito ay isa sa pinaka-eksaktong paraan para mabantayan ang blood sugar levels. Kapag nanatiling mas mababa sa 7% ang iyong blood sugar level, malaki ang maitutulong nito sa pag kontrol ng iyong karamdaman!

High Blood Pressure

Studies show that up to 70% of people with diabetes have high blood pressure or at least use prescription drugs to keep it down. Make sure that you buy these kinds of medicine from the best drugstore in the Philippines to ensure the quality and longevity of products.

High blood pressure, in addition to diabetes, can lead to more health complications. Kaya mahalagang masiguro na normal ang iyong blood pressure parati.

Isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagkakaroon ng normal na lebel ng blood sugar ay ang kakayahan nitong bawasan ang pagkakataong magkaroon ng sakit sa puso ang isang tao nang mula sa 33% hangang 50%.

For you to stay healthy, it would be great for you to aim for a blood pressure score of less than 120/80 mmHg. It’s also highly suggested that you eat a low-salt diet, prioritize eating food that are high in potassium, and get regular exercise.

High Cholesterol Levels

Ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol levels ang pinakanaka-contribute sa pagkakaroon ng sakit sa puso. But, it’s important to know that not all types of cholesterol are bad. The only type of cholesterol you have to avoid is called the LDL cholesterol. Ito ang klase ng cholesterol na, kapag sobrang dami, ay nakakabara ng mga arteries.

You can also find medicine that can help maintain your cholesterol levels in the best drugstores in the Philippines.

Kailangan mo lang magkaroong ng kaunting pagbabago sa iyong kinakain. Damihan ang pagkain ng prutas at gulay, at iwasan ang pag kain ng matatabang pagkain. Importante rin na siguraduhing makapagehersisiyo ka para hindi talaga dumami ang taba sa iyong katawan!

Key Takeaway

Just like how medicines for coughs and colds can help with your common cold, there are also medicine for these conditions linked to heart disease. With that being said, always be careful if you have any of the three above. Malaki ang pagkakataong magkaroon ka ng sakit sa puso kapag binasta-basta mo lang ang mga sakit na ito.

Siguraduhing malusog ka sa pamamagitan ng pagaral ng kung paano mo makokontrol ang mga ito!

Search on blog