Mga Lunas at Gamot Sa Pagtatae (Diarrhea)

Ano ang mga mainam na lunas at gamot sa pagtatae (diarrhea)?

 1. Uminom Ng Tubig At Sports Drinks
 2. The BRAT Diet
 3. Kumain Ng Pagkain Na May Probiotics
 4. Types of Food To Avoid
 5. Over-The-Counter Medication

Madalas, matubig, at malambot ba ang iyong dumi ngayon? Nagkakaroon ka ba ng cramps sa iyong tiyan? Maaaring palatandaan ito na mayroon kang diarrhea

Diarrhea can be caused by a number of reasons. Viral infections can cause mild-to-moderate symptoms such as watery bowel movements and low-grade fever. Bacterial infections cause more serious symptoms and can develop after eating contaminated food.

Mapanganib ang pagtatae sapagkat ito ay maaaring maging sanhi ng dehydration. Importanteng lunasan kaagad ang diarrhea bago pa ito lumala.

Uminom Ng Tubig At Sports Drinks

Uminom Ng Tubig At Sports Drinks

Kung ikaw ay nagtatae, importante na ibalik mo ang mga nawawalang tubig at electrolytes sa iyong katawan. Uminom ng maraming malinis na tubig upang maiwasan ang dehydration. Pwede ka rin uminom ng mga sports drinks upang maibalik ang electrolytes na nawala sa iyong katawan. 

Iwasan ang gatas dahil nakakalala ito ng mga sintomas. Palitan rin ang iyong diyeta o paraan ng pagkain upang mas mapabilis ang iyong paggaling

The BRAT Diet

The BRAT Diet

Every time you empty your bowels, you are also releasing important vitamins that your body has yet to absorb. You can help slow down this process by eating certain types of food. The “BRAT” Diet will help you get the important vitamins you need without worsening symptoms.

The BRAT Diet stands for:

 • Bananas
 • Rice (White)
 • Apple sauce
 • Toast

Aside from the BRAT method, it would also help you out a lot to include probiotics in your diet.

Kumain Ng Pagkain Na May Probiotics

Kumain Ng Pagkain Na May Probiotics

Ang mga pagkain na may “probiotics” ay may “good bacteria” na nakakatulong pagalingin ang iyong intestines. Ito ay makakatulong na maibalik sa normal ang pag-andar ng iyong gastrointestinal system. Ang mga pagkain na may probiotics ay:

 • Yogurt
 • Pickles
 • Green olives
 • Soft Cheese
 • Dark Chocolate

At kung may pagkain na pwede mong kainin, meron ring mga pagkain na dapat mong iwasan.

Types of Food To Avoid

Types of Food To Avoid

Those who are experiencing diarrhea should avoid fried and greasy food. This could make the symptoms worse. Also, limit or avoid high-fiber foods such as fruits and vegetables because it can increase the bloating in your stomach. Here are other types of food that you should avoid: 

 • Oily and Fatty Foods
 • Green and Leafy Vegetables
 • Spicy Food
 • Coffee / Tea
 • Milk
 • Alcoholic Drinks

If symptoms persist, approach your doctor to be prescribed some over-the-counter medication.

Over-The-Counter Medication

Over-The-Counter Medication

Kung hindi masyadong malala ang iyong mga sintomas, pwede kang bigyan ng iyong doktor ng over-the-counter na gamot. Subalit, kailangan mong tandaan na hindi nito nagagamot ang pangunahing sanhi ng iyong pagtatae. Ito ang mga Over-The-Counter na gamot na pwedeng ibigay sa iyo:

 • Loperamide: para bawasan ang pagatatae
 • Oral Rehydration Solution: para ma-rehydrate ang iyong katawan o maibalik ang electrolytes na nawala sa iyong katawan.

Ito ang mga iba’t ibang klase ng lunas at gamot para sa pagtatae. Alalahanin ito upang hindi lumala ang iyong mga sintomas.

Key Takeaway

In order to recover quickly from the negative effects of diarrhea, take note of the factors listed above. Prevent your condition from getting worse by remembering to rehydrate. Reduce symptoms by changing your diet and by incorporating more probiotics. Avoid greasy and fatty foods in the meantime.

Kung mas lumala ang iyong kondisyon, puntahan agad ang iyong doktor upang maresetahan ka at mabigyan ka ng kailangan mong gamot para mapabilis ang iyong paggaling.

Click here to take a look at Over-The-Counter medication for diarrhea.

Search on blog