Paano Maiwasan ang HIV/AIDS sa Pilipinas?

Paano maiiwasan ang HIV/Aids sa Pilipinas?

  1. Gumamit ng condom sa pakikipagtalik
  2. Subukan magpa-preexposure prophylaxis
  3. Magpa-test at alamin kung mayroong STD

Ang AIDS ay isa sa pinakamalubhang karamdaman na lumalaganap sa bansa ngayon. Ito ay nanggagaling sa virus na tinatawag na HIV at kumakalat ito sa pamamagitan ng pakikipagtalik o di kaya’t paggamit ng mga infected na karayom. Ang impeksyon na dulot ng HIV ay maraming yugto o ‘stages’ at AIDS ang pinaka malala sa lahat.

Cases of HIV/AIDS in the Philippines are continuously rising to the point where the Philippines ranks 1st in the world. With World AIDS Day taking place on December 1st, there is no better time to inform people how to avoid contracting the deadly virus.

Gumamit ng condom sa pakikipagtalik

Condom In Hand Realistic Set

Dahil sexual intercourse o pakikipagtalik ang pangunahing sanhi ng pagkalat ng HIV, mahalagang gumamit ng condom bilang proteksyon kapag ginagawa ito, lalo na kapag hindi mo alam ang posibilidad ng pagkakaroon ng ganitong sakit ng iyong katalik o di kaya’y pag ikaw ay very sexually active.

Make sure to use a new condom each time you engage in any form of sex. If at any point you feel that the condom broke, stop immediately and replace it with a new one. Proper disposal is also important in ensuring that any virus or STD will not spread. Wrap the used condom in tissue before throwing it in the trash.

Subukan magpa-preexposure prophylaxis

Ang pre-exposure prophylaxis (PrEP) ay pwede mong gawin upang maiwasan ang HIV. Ito ang pag-inom ng PrEP na gamot bawat araw. Ito ay ligtas, nire-reseta ng doktor, at walang masyadong side-effects.

While this doesn’t make you 100% immune to the virus, it greatly reduces the risk of getting HIV and can prevent it from taking hold and spreading throughout your body if you do manage to contract the virus. Combined with using condoms and other preventive measures, you can live your life without fear of getting HIV/AIDS. People who are at risk such as those who are very sexually active should consider this.

Magpa-test at alamin kung mayroong STD

Doctor wearing white coat blue rubber medical gloves with pinned red ribbon as symbol of aids

Kung gusto mo talagang maiwasan ang HIV/AIDS, kailangan mo siguraduhin na malinis at walang sakit ang iyong mga katalik. Malalaman mo lang yun kapag kayo ay magpapa-test bago man ang kahit anong sekswal na gawain.

Ang sintomas ng HIV ay lumalabas lang pagkalipas ng 2-4 na linggo, kaya kung marami nang nakasama ang iyong katalik sa panahon na yun, hindi niya malalaman kung siya ba ay nahawaan na ng sakit.

Get tested and have it done often if you’re sexually active. If you feel that you are at risk of getting HIV, refuse to engage in sexual acts with someone who hasn’t been tested.

Key Takeaway

AIDS can result in death if not controlled, and treatment only happens once it is detected. This is why you should do your best in preventing the spread of HIV/AIDS in the Philippines. Safe sex is of utmost importance if you’re sexually active. By following the tips listed above, you do not only keep yourself safe but others as well.

Isang araw man sa isang taon lamang nangyayari ang World AIDS day, maaari mo pa ring ipalaganap ang kamalayan sa kondisyon na ito sa pamamamagitan ng palaging pagpapractice ng safe sex.

Search on blog