Mga Pangunahing Sintomas ng Polio

Categories: Polio

Ano ang mga pangunahing sintomas ng Polio?

 1. Trangkaso (flu-like symptoms)
 2. Meningitis
 3. Pagkawala ng pakiramdam sa ibang bahagi ng katawan (Paralysis)

Polio, also known as Poliomyelitis, is a contagious disease that has been historically recorded to have out broken as far back as the 1890s.

Due to its potential to cause severe physical damage and, in the worst cases, death to humans, world organizations have done their best to eliminate this viral disease. World efforts have been mostly successful thanks to the development of the polio vaccine, leaving poliovirus deemed to be 'inactive' in almost all countries around the world. However, developing countries are still at risk because of widespread poverty and less access to the vaccine.

Dahil ang Pilipinas ay patuloy pang umuunlad bilang bansa, hindi pa masasabi na tuluyan nang nawala ang problema na dulot ng polio. Minsan hindi pa umaabot ang bakuna sa iba’t ibang lugar sa ating bansa o di kaya ang mga magulang ay hindi pa mulat sa tunay na pinsala na pwedeng maidulot ng polio sa kanilang mga anak kaya’t hindi sila napapabakunahan.

Hindi maganda ang implikasyon ng mga ito para sa mga kabataan na hindi pa napapabakunahan dahil wala pang tunay na lunas para sa polio at bakuna lang ang ultimong makakapagpapigil sa sakit na ito.

Upang mapigilan ang pagkalat ng polio at matulungan kaagad ang mga pinaghihinalaang nakararanas ng ganitong sakit. Narito ang mga pangunahing sintomas ng polio.

Trangkaso (Flu-like symptoms)

Trankaso (Flu-like symptoms)

While polio has the potential to cause paralysis and death, that is not always the case when it comes to those who are infected. In fact, 95% of those who acquire the viral disease produce little to no symptoms at all. This condition is called ‘Asymptomatic polio’.

However, those who do get what we call ‘symptomatic polio’ which occurs in about 5-8% of those infected with poliomyelitis, show some tell-tale signs. The first is ‘flu-like’ symptoms which stem from a type of polio called ‘abortive polio.’

Ang abortive polio ay hindi pa malubhang kalagayan at pwede pang malunasan ng gamot. Ang mga sintomas nito ay maitutulad sa trangkaso kaya minsan inaakala ng mga tao na ibang sakit ito.

Ang mga sintomas ay:

 • Lagnat (fever)
 • Pagkahilo (nausea)
 • Pananakit ng ulo (headache)
 • Pananakit ng tiyan (stomach ache)
 • Pananakit ng lalamunan (sore throat)

Maari pang makabawi sa ganitong kalagayan dahil mawawala na lang din ito ng kusa matapos uminom ng gamot, kaya’t wag munang mag alala.

Meningitis

Meningitis

The second and worse form of polio is called ‘nonparalytic polio.’ This type of condition is characterized by symptoms of meningitis, a serious bacterial infection that affects the membrane around the brain.

The symptoms include:

 • fever
 • confusion
 • muscle pain
 • sensitivity to light
 • nausea and vomiting
 • headache and a stiff neck

Consult your physician immediately if you have these symptoms because when left unchecked, it can lead to seizures, comatose, and eventually death.

Pagkawala ng pakiramdam sa ibang bahagi ng katawan (Paralysis)

Pagkawala ng pakiramdam sa ibang bahagi ng katawan (Paralysis)

Ang pinaka malalang kondisyon na pwedeng makuha sa polio ay ang pagkaparalisa o tinatawag na paralysis. Nagsisimula ito sa kawalan ng pakiramdam o pamimintig ng iba’t ibang bahagi ng katawan.

Ang mga sintomas ay:

 • Ubo (cough)
 • Paglalaway (drooling)
 • Pamamaos (hoarse voice)
 • Nahihirapan sa paglunok (trouble swallowing)
 • Paghina ng kalamnan sa buong katawan (muscle weakness)
 • Matinding paninigas ng dumi o pag tibi (severe constipation)
 • Mahinang paghinga (weakened breathing)
 • Pagka paralisa na pwedeng maging permenante (permanent muscle paralysis)

Pag may naobserbahan na mga ganitong sintomas, tumungo na kaagad sa ospital dahil pag hindi naagapan, maari itong umabot sa pagkamatay o di kaya permamenteng pagka paralisa sa ibang parte ng katawan.

Key Takeaway

Polio is a viral disease that should be eradicated worldwide in the coming years. In order for that to happen, people need to be aware of its symptoms, especially those living in developing countries. Once observed, quick measures need to be taken so that the disease will not spread further. Given enough diligence and access to vaccines, a polio-free world is not out of reach.

Search on blog