Paano Gamutin ang Sakit na Dulot ng Menstrual Cramps?

Categories: Press , Women's Health

Paano gamutin ang sakit na dulot ng menstrual cramps?

  1. Staying hydrated
  2. Eat nutritious food and know what to avoid
  3. Supplements and vitamins
  4. Take over the counter medicine
  5. Hot compress
  6. Essential oils
  7. Exercise

Ang mga kababaihan ay karaniwang nakakaranas ng sakit at discomfort dahil sa kanilang menstruation bawat buwan. Karaniwang nakakaramdam ng throbbing pain sa puson o sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang sakit na ito ay maaaring maramdaman ng ilang araw bago dumating ang menstruation o minsan hanggang ito ay matapos. Kahit na ito ay isang normal na pangyayari, nagiging hadlang ito sa mga pang-araw-araw na gawain at sa pagiging produktibo. Ito ang mga iba’t ibang solusyon at gamot sa menstrual cramps:

Staying Hydrated

woman drinking water

When you’re on your period, you are most likely to experience bloating in some parts of your body, especially on your lower abdomen. Staying hydrated and drinking more water can help ease the bloating. Get in the habit of drinking at least five to eight glasses of water a day during that time of the month. This can also help replace lost fluids for women who experience vomiting and diarrhea during their period. In addition, there are plenty of other liquids you can consume to increase your fluid intake and are beneficial for your overall health like fresh fruit juices, lemon water, and green tea.

Eat Nutritious Food and Know What To Avoid

Halos lahat ng kababaihan ay nakakaranas ng PMS (premenstrual syndrome) bago magkaroon ng menstruation. Ang mga sintomas na ito ay maaaring magkkaiba sa mga individual, pero ang isa sa pinaka karaniwan ay ang pag crave sa ilang mga pagkain o mas madalas na pagkagutom. Importante na alamin ang mga pagkaing nakakasama habang nasa menstruation dahil ito ay may malaking epekto sa sakit sa puson. Sa mga oras na ito, iwasan ang mga fatty, matatamis, at maaalat na pagkain. Kumain ng mga masuystansyang pagkain katulad ng kalabasa, kamatis, at isda upang mabawasan at maiwasan ang sakit sa puson.

Supplements and Vitamins

woman taking supplements

Isa sa mga pinaka magandang paraan para makamit ang iyong levels ng vitamin sa katawan ay ang pag inom ng supplements at vitamins. Para sa menstrual cramps, maaaring uminom ng Vitamin D para makatulong sa pag-absorb ng calcium ng katawan. Uminom naman ng omega-3 fatty acid supplements na mahahanap sa fish oil para mabawasan ang inflammation sa katawan. Ang vitamin E naman ay makakatulong bawasan ang pagdudugo at ang Magnesium ay makakabawas sa sakit na naidudulot ng menstruation.

Take Over The Counter Medicine

Some natural and home remedies do not relieve the pain. One of the most effective and convenient ways for period pain and cramps is by taking over-the-counter medications and pain relievers such as Ibuprofen. This can instantly relieve pain within minutes, and help reduce inflammation. It is best and vital to follow the dosage and intake directions before consuming this.

Applying Heat

woman clutching hot water bottle

One of the greatest home remedies in the Philippines to relieve menstrual cramps is by applying heat to your lower abdomen using a hot compress. If a hot compress is not accessible, you can try methods such as a hot bath, shower, heating pad, or simply a warm towel. Applying heat will relax the muscles in your uterus, increase blood flow, and relieve pain.

Essential Oils

Ang pagpapahid ng essential oils sa puson ay isa sa mga natural remedies na maaari mong gawin para mabawasan ang sakit na dala ng iyong period. Ito din ay makakapag pakalma sayo habang ikaw ay gumagawa ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ang mga essential oils ay kilala sa kanilang mahusay na benefit sa iba’t ibang parte ng katawan. Para sa menstruation, ang mga nirerekomendang essential oils ay cinnamon, clove, lavander, and rose. Mag lagay ng ilang patak sa iyong daliri at palad at maiging ipahid sa puson.

Exercise

woman doing plnks

We know how hard it is to experience severe pain during your period. A great way to go about this is to prepare for PMS and cramps by taking steps beforehand. Get moving to relieve the symptoms and minimize your monthly pain. Exercise releases endorphins and brain chemicals. You will experience enough strength and power to take on the day. If you’re not a fan of heavy exercises, try taking a light walk. Along the side, you will also be able to help fight feeling under the weather during your menstruation as it can improve your mood, motivation, and sleep.

Key Takeaway

Kung ikaw ay naghahanap ng gamot sa menstrual cramps, eto ang mga iba’t ibang solusyon na maaari mong gawin. Wag kalimutan na uminom na madaming tubig, kumain ng masustansya, at alagaan ang sarili.

Search on blog