May Sariling TGP Outlet ka na for as low as ₱700K!

Categories: Franchise Philippines , Press

Kaya mo nang magkaroon ng sariling TGP (The Generics Pharmacy) store for as low as ₱700K (capital investment & franchise fee included).

Ang TGP Pharma Inc. ay katuwang ng bawat mamamayang Pilipino sa pagbibigay ng kalidad, abot-kaya, at accessible na generics na gamot, healthcare products, at tapat na alaga't serbisyo. Mag-franchise at maging TGPagpagaling ng Pilipinas!

Bakit magandang investment ang TGP?

  • Health has no seasonality. Pandemic-proof business.
  • Largest pharmacy network of 2000+ stores nationwide!
  • Proven business model
  • Full set-up support
  • With an investment of less than 1M, makakapagtayo ka na ng sariling pharmacy!

Search on blog