Generic Medicines and a Healthy Diet for Heart Conditions

What do you need to do for a healthy heart?

 1. Take generic medicine for heart problems
 2. Uminom ng gamot sa high blood
 3. Start a heart-healthy diet

Para sa mga tao na may kondisyon sa puso, may iba’t ibang mga bagay na dapat alalahanin upang mapanatili ang mabuting kalagayan nito. Iilan lamang dito ang pag-inom ng gamot sa high blood, pag-eexercise, at pagkain ng mga masusustansyang pagkain.

It is important to take care of your body to prevent catching sicknesses that could worsen your condition. Even catching a simple cold could worsen into pneumonia. Here is a list of generic medicines and healthy lifestyle changes for people with heart conditions.

Generic Medicine For Heart Problems

Generic Medicine For Heart Problems

 • Aldosterone Inhibitors

Aldosterone inhibitors help reduce swelling and water build up in your body. Tinutulungan nito ang iyong kidneys na ilabas ang sobrang tubig at asin mula sa iyong sistema. It limits the production of a chemical that causes salt and fluid to build up.

 • Beta-Blockers

Ang isang malaking problema sa sakit sa puso ay ang masyadong mabilisang pagtibok ng puso. Beta-Blockers help stop the effects of adrenaline, which causes your heart rate to slow down. Nakakatulong rin itong pababain ang iyong blood pressure.

 • Cholesterol-Lowering Drugs

Cholesterol-Lowering Drugs help in the case of inflammation of the arteries. Mabuti ang cholesterol dahil tinutulungan nito ang produksyon ng bagong cells at hormones. But, during an inflammation, cholesterol can build up in the walls of the heart, which could lead to a heart attack or a stroke.

Gamot sa High Blood

Gamot sa High Blood

 • Ace Inhibitors

Ace Inhibitors widen arteries to give your heart an easier time when pumping blood through your body. Ang gamot sa high blood na ito ay makakatulong sa pagpababa ng iyong blood pressure. It can also protect the body from other chemicals that are produced by heart failure.

 • Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs)

Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) are like a combination of Ace Inhibitors and Aldosterone Inhibitors. This is for those with extreme heart failure, as it makes your blood vessels as wide as possible in order to get the best amount of blood flow. Nakakatanggal rin ito ng asin at tubig sa iyong katawan.

 • Calcium Channel Blockers

Calcium Channel Blockers ay gamot na makakatulong sa chest pain at high blood pressure. It is for people that experience heart failure due to hypertension. It eases the pressure on your heart by calming down the blood vessels. Nakakatulong rin itong magdala ng dugo at oxygen sa iyong puso.

Ginagamit lang ang Calcium Channel Blockers kapag hindi na gumagana ang ibang medisina na nagpapababa ng blood pressure.

Tips For a Heart-Healthy Diet

Tips For a Heart-Healthy Diet

 • Portion-control your meals
 • Kumain ng gulay at mga prutas
 • Lessen eating food with unhealthy fat
 • Eat low-fat protein
 • Bawasan ang pagkain ng maaalat ng pagkain

Key Takeaway

There are a lot of ways to stay healthy for your heart condition. It is important for you to take care of your body to keep it at its best shape. Unawain ng maigi ang iyong katawan para malaman kung may pagbabago sa iyong karamdaman. Kumain ng mabuti, ugaliing bantayan ang iyong blood pressure at uminom ng mga gamot sa high blood kung kinakailangan, at mag-exercise araw araw.

Try not to catch any other preventable sicknesses, drink medicine for cough and cold in case you do get sick. Agarang sabihin sa iyong doktor kung biglaang sumama ang iyong pakiramdam.

Search on blog