Ano ang Tamang Paggamit ng Melatonin?

melatonin

Ano ang Melatonin?

Ang melatonin ay isang hormone na napo-produce sa pineal gland sa utak kapag madilim o hindi exposed sa liwanag ang isang tao. Ito ay tumutulong iregulate ang circadian rhythm at itama ang sleep-wake cycle ng katawan.

Mga nagpapababa ng production ng Melatonin sa katawan

 • Pagtatrabaho sa Gabi/Night Shift
 • Artificial Light At Night (ALAN)
 • Pagtanda/Aging
 • Iba pang mga sakit (dementia, mood disorders, type 2 diabetes)

Ano ang Melatonin Supplement?

Ang mga melatonin supplements ay makakatulong upang mapataas ang melatonin levels ng katawan. Nakakatulong ito sa mga sumusunod:

 • Jetlag
 • Delayed sleep-wake phase disorder
 • Age-related Insomnia
 • Shift work sleep disorder
 • Anxiety before surgery
 • Sleep disorders in children
liveraid

Tamang Pag-inom ng Melatonin Supplements

Mabilis ang absorption ng mga melatonin supplements sa katawan at nare-reach ang maximum concentration 45 minutes pagkatapos inumin. Maaaring uminom ng melatonin 30-60 minutes bago matulog.

Dosing

Wala pang consensus sa kung ilan ang optimal dose ng melatonin ngunit karamihan sa mga eksperto ay nirerekomenda ang sumusunod:

 • 3 to 5 years old: 1 to 2 mg
 • 6 to 12 years old: 2 to 3 mg
 • Over 13 years old: Up to 5 mg

Side Effects

Bagamat bihira lang na magdulot ng side effects ang melatonin, maaari pa rin makaranas ng pagkahilo, pananakit ng ulo, pagkaantok sa umaga, at stomach cramps.

Contraindications

Iwasan ang pag-inom ng melatonin kung ikaw ay:

 • Buntis at nagpapasuso ng bata
 • Renal impairment/Nagda-dialysis
 • Impaired liver function
 • Autoimmune conditions gaya ng rheumatoid arthritis

Other Facts

Melatonin para sa COVID-19

May mga pag aaral na sumusuporta sa positibong epekto ng melatonin sa mga mayroong COVID infection (gaya ng higher recovery rate, lower ICU admission rate, at lower mortality rate). Pero kailangan pa ng mas malawak at masusing mga pag-aaral at clinical trials para maestablish ang paggamit nito.

References

1. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). (2022). Melatonin: What You Need to Know.
From https://www.nccih.nih.gov/health/melatonin-what-you-need-to-know

2. Poza, J.J., Pujol, M., Ortega-Albás, J.J., & Romero, O. (2022). Melatonin in sleep disorders.
Neurologia, 37(7), 575-585.

3. Lan, S. H., Lee, H. Z., Chao, C. M., Chang, S. P., Lu, L. C., & Lai, C. C. (2022). Efficacy of melatonin in the treatment of patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Medical Virology, 94(5), 2102–2107.
https://doi.org/10.1002/jmv.27595

4. Suni, E. (2022). Melatonin and Sleep. Sleep Foundation. From https://www.sleepfoundation.org/melatonin

Search on blog