Sulitin ang Summer with TGP Deals: Up to 20% Off on Select Items!

Parating pa lang tayo sa exciting part ng Summer. Sulitin ang tag-init with our “TGP Deals” summer promo at maging protektado sa mga karamdaman sa tulong ng mga gamot at essentials na mabisa’t mapagkakatiwalaan.

Get these discounted branded medicines sa TGP, and enjoy up to 20% savings!

Promo valid until June 30, 2022.

With TGP Deals, todo-protektado ka sa sakit at ready sa anumang emergency. Sulit na gamot o essentials, halika na diyan sa tapat! [www.tgp.com.ph/branches]

Search on blog