Ano Ang Tamang Oras Ng Pag Inom ng Vitamins? | The Generics Pharmacy

Ano Ang Tamang Oras Ng Pag Inom ng Vitamins?

Ano Ang Tamang Oras Ng Pag Inom ng Vitamins?

Halos lahat ay umiinom ng vitamins. Sa katunayan, may ibang tao na umiinom ng maraming bitamina bawa’t araw dahil sa mga iba’t ibang benepisyo nito sa katawan. Gayunpaman, importante ring malaman kung ano ang tamang oras ng pag inom ng vitamins.

Upang mapanatiling malusog ang iyong katawan, hindi sapat ang pag-eehersisyo lamang. Bukod sa pagpapanatili ng malusog at balanseng diyeta, kailangan ng iyong katawan ang suporta ng mga iba’t ibang vitamins.

Alamin ang pinakamahusay na oras para uminom ng vitamins sa artikulong ito.

Ano Ang Tamang Oras Ng Pag Inom ng Vitamins?

Alarm clock with vitamins

Different kinds of vitamins have different benefits. This means that some have special considerations on when to drink them and whether or not people can eat meals with them. Following these considerations will help one’s body to absorb the nutrients offered more effectively.

Read on to learn about the different types of vitamins and when it might be best to take them.

For Vitamins B, C, at Folic Acid

Ang Vitamins B, C, at Folic Acid ay mga water-soluble vitamins. Natutunaw ang mga ganitong vitamins sa tubig at nasasama sa ihi kung may matanggap na higit sa kailangan ng katawan. Dahil hindi iniimbak sa katawan ang mga bitamina, makakabuting inumin ito araw-araw.

Ang pinakamasibang oras sa pag-inom sa Vitamins B, C, at Folic Acid ay sa tuwing walang laman ang tiyan. Inumin ang mga ito 30 minuto bago kumain o dalawang oras pagkatapos ng pagkain.

For Iron

Woman drinking iron vitamins

Iron vitamins are best taken on an empty stomach. In addition, they can’t be absorbed by the body properly if dairy has been consumed. Taking iron vitamins with beverages that have vitamin C, like orange juice, supports better nutrient absorption as well.

For Vitamins A, D, E, at K

Ito ang mga fat-soluble vitamins. Natutunaw ang mga vitamins na ito sa katawan sa pamamagitan ng fats. Matapos matunaw, dumadaloy ito sa dugo upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin sa katawan at ang mga sobra ay naiimbak sa atay.

Ang pinakamainam na oras upang uminom ng Vitamin A, D, E, at K ay kasabay ng hapunan. Mas makakabuti kung isasabay ang mga ito sa mga pagkain na may saturated fats or oils.

For Vitamins Para Sa Mga Buntis

A pregnant woman taking prenatal vitamins before lunch

Since vitamins for pregnant women are multivitamins, drinking them before lunch is an optimal time to absorb all the nutrients. According to women’s health experts, vitamins for pregnant women will typically contain calcium, iron, and folic acid.

Some mothers find that taking prenatal vitamins along with their diets results in symptoms like nausea and constipation. This is why some brands recommend taking their vitamins on an empty stomach.

If it seems that drinking prenatal vitamins first thing in the morning without food is making you feel sick, you can try to take them before going to bed.

Key Takeaway

Tulad ng nabanggit sa itaas, may mga pinakamainam na oras sa pag inom ng vitamins. Muli, ay ugaliing kumunsulta sa doktor para sa karagdagang gabay tungkol sa tamang paginom ng iba’t ibang klase ng vitamins.

Bundle Pack Lakbay Essentials Kit TGP
Bundle Pack Lakbay Essentials Kit (TGP)-1
Ascorbic Acid + Zinc White Yellow box
Ascorbic+Zinc Capsule 500mg/10mg(TGP)-100
Isopropyl AlcoMoist 500 ML
Isopropyl Alcohol Moist 70% 500ml(TGP)-1
Cotton Balls 50s TGP
Cotton Balls 50's (TGP)-1
Scroll to Top