People Susceptible To Urinary Tract Infections (UTI) And How To Prevent It

Who are the people susceptible to Urinary Tract Infections and how can they prevent it?

 1. What is a urinary tract infection (UTI)?
 2. Those susceptible to urinary tract infections
  • Taong may diyabetes
  • Buntis na babae
 3. How to prevent urinary tract infections
  • Uminom ng maraming tubig
  • Umihi kaagad kapag kinailangan

There are certain types of people that are more likely to develop a Urinary Tract Infection (UTI). The reason for this is that their bodies might be more prone to infections. Malulunasan naman ang sakit na ito sa tulong ng gamot sa UTI, ngunit mas maganda pa ring pigilan ang pagkakaroon nito sa simula pa lamang.

Want to learn about how you can avoid UTIs? Read on to learn more about people susceptible to the condition and how they can prevent it. 

What Is A Urinary Tract Infection (UTI)?

What Is A Urinary Tract Infection (UTI)?

A Urinary Tract Infection (UTI) is an infection caused by the build-up of bacteria. The bacteria can come from your feces and enter through your urinary tract or it can come from another outside source. Once it gets to your bladder, it can easily multiply, which results in an infection.

There are certain people who may develop UTIs easier than others. Read on to find out the type of people who are more likely to have UTIs.

Those Susceptible To Urinary Tract Infections

Those Susceptible To Urinary Tract Infections

Certain people are more likely to get UTIs because of the way their bodies are. Others can easily get it because a sickness may have compromised their immune systems. Here are some of the people more susceptible to Urinary Tract Infections:

Taong May Diyabetes

Ang mga taong may diyabetes ay may mas mataas na tiyansang magkaroon ng UTI. Pinapahina ng sakit na ito ang immune system ng isang tao, kaya mas madali sila magkaroon nito. Diabetes also causes a build-up of sugar in the urine, which increases the possibility of developing a UTI.

Buntis Na Babae

Since the anus is near the urinary tract in the body of a woman, bacteria are more likely to enter and infect a woman’s bladder. In terms of a woman who is pregnant, a fetus inside the womb can put pressure on the bladder, trapping the bacteria and causing an infection.

These are just some of the people that are more prone to developing UTIs. Want to avoid getting a UTI? Read on.

How to Prevent Urinary Tract Infections

How to Prevent Urinary Tract Infections

By being more careful with what you do, you can better protect your body from developing a Urinary Tract Infection. Here are some of the tips you can do to lessen your chances of getting a UTI:

Uminom ng Maraming Tubig

Ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong palabnawin ang iyong ihi. Kapag mas malabnaw ang iyong ihi, mas mabilis at mas madalas na mailalabas ang bakteriya sa iyong katawan.

Umihi Kaagad Kapag Kinailangan

Kung nararamdaman mo na kinakailangan mong umihi, huwag ito pigilin. Maaaring mas dumami ang bakterya sa iyong ihi kung pananatilihin ito sa iyong katawan. Ang pagdami ng bakteriya ay pwedeng maging sanhi ng impeksiyon.

These are just some of the people more likely to develop a UTI and some of the ways you can prevent yourself from getting one.

Key Takeaway

Kung ikaw ay isang babaeng nagbubuntis o taong may diyabetes, tandaan na mas malaki ang tiyansa ng magkaroon ka ng UTI. To prevent this from happening, take note of the steps listed above. Drink a lot of water, urinate right away once you feel the need, and make it a habit to wash your hands to prevent yourself from developing a UTI.

Kung sa tingin mo ay nagkaroon ka ng UTI, puntahan kaagad ang iyong doktor upang mabigyan ng tamang gamot sa UTI.

Search on blog