Goodbye, UTI: Ang Tamang Gawin at Ang Tamang Gamot Sa UTI

Ang tamang gawin at ang tamang gamot sa UTI ay napakarami at napakalawak. Ang UTI ay nakakaapekto sa lahat ng kasarian. Maraming sintomas ang UTI na hindi masyadong napapansin lalo na pag maraming ginagawa. Ang UTI, pag hindi kaagad nagamot ay maaring magdulot ng mas malala pang mga sakit. Una sa lahat, dapat marunong ang isang tao na umiwas sa ganitong sakit.

It is a common misconception that UTI is caused by poor hygiene and clothing choices. The truth is, females are more likely to get a UTI because of the anatomy. The short length of the female urethra increases the risk of infection. Having a UTI is painful, uncomfortable and common. UTI is one of the least dangerous infections one can contract but it’s still unwise to completely ignore it altogether. Ito ang mga dapat mong malaman sa sakit na ito:

What is UTI?

Ang UTI ay ang acronym para sa sakit na tinatawag na urinary tract infection. Ito ang impeksiyon ng urinary system kung saan parte ang bladder at urethra. Ang bladder ay ang organ na nangongolekta at nagiipon ng urine. Ang urethra naman ay isang tubo na nagdadala ng ihi mula sa bladder para ilabas ng katawan. May dalawang uri ng UTI: ang cystisis at urethritis. Ang cystisis ay impeksiyon ng bladder habang ang urethritis naman ay ang impeksiyon ng urethra. Ang solusyon dito ay ang pag-inom ng gamot sa uti ng mga ilang araw.

Mas mataas ang tiyansa ng mga babae na magkaroon ng urinary tract infection. Ang kariniwan na bacteria na sanhi ng UTI ay ang E.coli. Ang bacteria na ito ay matatagpuan sa intestinal tract ng tao. Ang hindi tamang paglinis pagkatapos gamitin ang inidoro ay maaring maging sanhi ng paglipat ng E.coli sa intestines papunta sa urethra.

Symptoms

The symptoms of UTI can either be very obvious or quite subtle. To easily identify if you may be suffering from UTI, take note of the following symptoms:

  1. The main sign of UTI is cloudy, dark, bloody and overpowering scented urine.
  2. When a person has a UTI there is often a burning sensation when urinating.
  3. There is also an urge to frequently urinate even if there is a minimal amount of urine produced.
  4. Pressure or pain is present in the back or lower abdomen area.
  5. A person infected with UTI can also feel tired, shaky, and feverish.
  6. Chills in the body are also a sign of the infection reaching the kidneys.

Men aged 50 and above have a higher risk of contracting UTI. Previous surgery in the urinary tract or having difficulty in controlling urination also poses a risk for men. Some men may experience secretions or discharge if infected. Urinary incontinence can also cause UTI. Incontinence happens when the muscles that are meant to control and hold the urine become weak. Men are at higher risk of bladder cancer as well.

Symptoms for children are more evident as they frequently need to urinate. This is because a child’s body is developing and children still have small bladders. Children show typical signs of UTI along with accidental wetting during the day or night. A baby with UTI will likely show signs of fever. Babies will also vomit and be finicky. Children with severe symptoms can also develop a high fever and a kidney infection.

Causes of UTI

Maraming sanhi ang UTI. Pag ang isang tao ay sexually active, ang pagkaroon ng UTI ay mas mataas. Ang E.coli bacteria ay pumapasok sa urethra pag hindi maayos ang paglilinis pagkatapos maglabas ng dumi. Ang pagkukulang sa paginom ng tubig ay mapapalago ang pagdami ng bacteria. Iwasan magpigil ng paglabas ng ihi para hindi lumala ang bacteria.

Ang spinal cord injury o ibang nerve damage ay isa ring sanhi kung bakit mahirap ilabas ang ihi. Kung may backflow ng urine dahil sa tumor, kidney stone, o enlarged prostrate, maaring lumala ang bacterial growth sa urethra. Ang diabetes at iba pang sakit ay maaring magpababa ng immune system ng isang tao upang labanan ang impeksyon.

BIlang isang babae, natural lang ang magkaroon ng pagbabago sa hormones. Kaya naman ang mga buntis na nagkakaroon ng maraming hormonal changes ay nasa mas malaking panganib na makakuha ng UTI.

Kung humina ang pelvic muscles pagkatapos manganak, pagtanda, o dahil sa genetics, maaring tumaas ang pagkakataon na magkaroon ng impeksyon. Kapag ang isang babae ay nakararanas na ng menopause, natutuyo at numininipis ang balat ng vagina at urethra. Samakatuwid, mas mataas ang tiyansa magkaroon ng UTI kapag tumanda na ang isang tao.

Dangers of UTI

Untreated UTI poses many dangers for the body which can lead to complications that can be carried through the bloodstream. Urosepsis is a type of sepsis caused by UTI. This complication requires immediate medical attention to avoid any life-threatening consequences.

Urosepsis can bring about severe symptoms such as pain near the kidneys. It’s also possible to feel nauseous with or without accompanied vomiting. A person with urosepsis can experience extreme fatigue. Surprisingly, the volume of urine is reduced or is completely gone. Patients can also experience difficulty breathing or hyperventilation.

A person can also experience confusion and brain fogginess. An unexpected rise in anxiety levels is also part of the symptoms of urosepsis. Urosepsis can also cause palpitations. Be careful of a weakened pulse with this complication. The body temperature can rapidly change from very high to very low. A person infected with urosepsis can experience profuse sweating as a result of the previous symptoms.

It’s also possible to contract septic shock syndrome. The difference between septic shock syndrome and sepsis is that septic shock is a serious condition that results from uncontrolled sepsis. Septic shock is life-threatening because of a sudden drop in blood pressure due to infection. In turn, the blood and oxygen that flows through the body are reduced. How the body uses energy becomes abnormal. Symptoms of sepsis are the first to be watched out for.

An infected person can show lightheadedness and a change in mental state such as disorientation. This infection also causes diarrhea and vomiting. Speech patterns are slurred while severe muscle pain and severe shortness of breath worsen the condition of the body. The skin becomes cold and clammy in appearance and touch. It’s also possible to lose consciousness.

Septic shock is more common among the very young and very old. The immune system also plays a big part in contracting septic shock syndrome. Diabetes can also be the cause of septic shock. Intensive care patients are also at risk. Wounds and injuries such as burns also increase the chance of getting septic shock syndrome. If a patient has invasive devices such as catheters or breathing tubes, this makes a good breeding ground for bacteria.

Treatments for UTI

Upang malunasan ang urinary tract infection sa katawan, maraming gamot at marami ring natural na lunas ang pwedeng gamitin. Ang mga natural na lunas ay maganda gamitin para sa pagiwas ng impeksiyon. Maging informed consumer at wag pilitin gumawa ng sariling pagsusuri sa sakit.

Ang unang gagawin ng doktor ay ang pagkuha ng urine sample ng pasyente. Ito ang gagamitin upang malaman kung may UTI ang isang tao. Gagawa ng bacterial culture ang laboratoryo upang malaman kung anong uri ng bacteria ang mayroon sa urine sample na ibinigay. Ang kariniwan na gamot sa uti na binibigay para sa mga pasyente ay Amoxicillin, Bactrim at Ciprofloxacin. Depende kung gaano kalala ang imepksiyon ang dosage na bibigay ng doktor.

Ang mga batang may edad na ay maaaring gumamit ng specimen cup sa pagkuha ng urine sample. Ang bata naman na hindi pa marunong gumamit ng toilet ay nilalagyan ng plastic bag upang makuha ang urine. Ang mga bata na gumagamit pa ng diaper ay posibleng lagyan ng catheter o tubo sa urethra upang makakuha ng urine sample. Ang sanggol ay pwedeng kuhanan ng urine gamit ng syringe na nilalagay sa bladder. Ang bata na madalas magkaroon ng UTI ay dapat pumunta sa nephrologist o espesyalista sa kidney. Maaring gawin ang ultrasound sa bata para tignan kung may problema sa kidney. Ang voiding cystourethrogram (VCUG) ay ginagawa upang malaman kung may problema ang urethra o bladder. Ang nuclear scan naman ay gumagamit ng mababang bisa ng radioactive fluids upang malaman kung maayos ang galaw ng kidneys. Ang Computed Tomography o CT scan ay isang uri ng x-ray na nakakapagbigay ng detalyadong imahe ng bladder at kidney.

Kung hindi malala ang impeksyon ng urinary tract ito ay tawag na “uncomplicated”. Kapag nakuha naman ang “complicated”, ang ibig sabihin nito ay lumiit na ang ureters o ang tubo na nagdadala ng urine papunta ng kidney upang ilabas ng bladder ang ihi sa katawan. Possible rin magkaroon ng pagbabara dahil sa kidney stone at enlarged prostrate para sa mga lalake. Ang complicated na impeksiyon ay bibigyan ng mas malaking dosage ng gamot o di kaya naman ay kakailanganin i-confine sa ospital.

Ang karaniwang kadalasan na pag inom ng antibiotic o gamot sa uti ay mga dalawa hanggang tatlong araw. Ang malalang impeksiyon ay kailangan ng isang linggo o mahigit pa. Pagkatapos maubos ang antibiotics, mas maigi na pumunta sa doctor para sa follow up check-up. Ang niresetang gamot sa uti ay dapat ubusin ng buo dahil kapag biglaan itong tinigil nang hindi pa nauubos ang dosage, maaring bumalik ang UTI. May bacteria na matitira sa urinary tract at possibleng hindi na tablan ulit ng antibiotics. Kailangan puksain ang lahat ng bacteria sa urethra para hindi bumalik ang impeksyon.

Ang mga solusyon na maaaring gawin sa bahay kasama ng pag inom ng gamot sa uti ay uminom ng maraming tubig. Ang isang malimit na sanhi ng UTI ang pagkukulang ng tubig sa katawan. Napapadalas ang pag-ihi kapag parating umiinom ng maraming tubig na syang nakakatulong maglabas ng bacteria. Uminom ng Vitamin C para tumaas ang resistensya sa UTI pati na rin ang acidity ng urine. Ito ay epektibong paraan upang puksain ang bacteria na possibleng gumawa ng impeksiyon. Ang tamang pagkain ng prutas at gulay na masustansya sa Vitamin C ay nakakatulong rin.

Uminom ng puro o unsweetened cranberry juice para hindi dumikit ang bacteria sa urinary tract. Ang pag inom ng isang baso ng cranberry juice pang araw-araw ay nagpapababa ng pagkakataon ng pagkuha ng UTI. Pwede rin uminom ng cranberry capsules para sa similar na epekto nito sa purong juice.

Preventing UTI

An effective way to prevent UTI is by practicing good hygiene and habits. Always clean up after yourself to prevent the spread of bacteria. After going to the restroom, wipe from front to back to stop bacteria from spreading towards the urinary tract. It’s always a good idea to urinate as frequently as possible. Frequent urination prevents cystitis. Drink plenty of fluids to keep your body hydrated. Drinks that irritate the bladder include citrus drinks, alcohol, and caffeine-rich drinks. It’s also important to urinate after sexual activity to prevent infection. This helps to flush out bacteria that may have developed during intercourse.

Change your diet by trying out probiotics like yogurt and probiotic drinks. Garlic tea contains certain compounds that can kill off bacteria. Blueberries have polyphenols and antioxidants that can effectively treat UTI. The antioxidants in blueberries become dietary compounds that bind iron in urine to keep bacteria at bay. The use of cinnamon is also effective against UTI. It successfully prevents E.coli from infecting the bladder and also relieves the pain of UTI. Eating kale also increases the vitamin C content of the body. Beta-carotene rich foods like sweet potatoes and carrots also help in the treatment of the infection.

For women, a good mild cleanser is good to use for every day. Avoid using a douche as this increases the risk of bacterial growth in the urinary tract. Frequently change your tampons or menstrual pads during this period as well. Wear underwear that is breathable, such as cotton. Avoid the use of heavily scented products in the genital area as this causes irritation. Low-pH birth control methods such as unlubricated condoms and spermicides can also cause infections. PH level changes can cause bacteria to prosper. Visit a urologist if frequent UTIs are being experienced.

Hanapin Ang Pinakamainam Na Gamot Sa Uti Sa The Generics Pharmacy

Labanan ang UTI kasama ng The Generics Pharmacy. Ang gamot sa UTI ngayon ay mas madali at mas mura na salamat sa TGP. Ang generic na gamot ay kasing epektibo ng branded na gamot. Hindi kailangan maglabas ng maraming pera upang makahanap ng solusyon sa iyong problema. Huwag hayaang magkasakit dahil sa pagtitipid. Importante ang tamang pagaalaga ng kalusugan. Kung kailangan mo ng gamot sa uti, gamot sa sakit ng ulo, o gamot sa high blood, magtungo na sa pinakamalapit na branch ng The Generics Pharmacy!.

Let the pharmaceutical experts at The Generics Pharmacy help you in choosing the right medication. If you’re looking for an affordable alternative, the plethora of choices TGP has for you is ready for purchase. Just bring your prescription and get ready to enjoy saving. Ang gamot sa UTI ay hindi kinakailangang mahal sa TGP. Magtungo sa aming website ngayon! Click here!

Search on blog