Mga Solusyon at Gamot Sa Constipation

Ano ang mga solusyon at gamot para sa constipation?

  1. Increase Your Water Intake
  2. Consume More Fiber
  3. Get Moving
  4. Take An Over-The-Counter Laxative
  5. Probiotics

Ang constipation ay isang pangkaraniwang problema sa mga tao. Iba-iba ang mga sanhi ng constipation, ngunit dapat mong lunasan agad ito dahil maaari itong humantong sa mapanganib at mga delikado na komplikasyon katulad ng almuranas (hemorrhoids), fecal infection, at rectal prolapse. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay constipated? Narito ang ilang mabisang paraan at gamot para sa constipation:

Increase Your Water Intake

Increase Your Water Intake

Dehydration is one of the most common causes of constipation. When you consume your meals without enough water in your body, your large intestine will soak up the water from your food waste instead. When you are constipated, make sure you are drinking at least eight glasses of water a day. When your body finally becomes properly hydrated, less water will be drawn off from your colon and your stools will be softer, making it much easier for it to pass.

Consume More Fiber

Ang fiber ay mahalaga para sa iyong pangkalahatang kalusugan, pero mas mahalaga ito kapag ikaw ay constipated. Parehong makakatulong sayo ang soluble at insoluble fiber.

Ang soluble fiber ay makakapagbigay ng mas maraming tubig sa iyong katawan at ginagawang mas malambot ang iyong dumi. Ang insoluble fiber naman ay makakadagdag ng bulk sa iyong fecal material, at nakakapagpabilis sa pag daan ng dumi sa iyong gut.

Mayroong dalawang mabisang paraan para makakuha ng fiber ang iyong katawan. Una ay sa pamamagitan ng pagkain. Ang mga pagkaing naglalaman ng pinakamaraming fiber ay mansanas, patatas, beans, oatmeal, at mani. Ikalawa, maari kang kang mag-intake ng fiber supplement para agad na magbigay sa iyong katawan ang sapat na fiber na kailangan nito para maka dumi.

Get Moving

Squeeze in some time in your day to exercise when you are constipated. When you get moving, the food you consume will move through the large intestine much faster and will limit the amount of water absorbed from your stools to your body. Simply getting up, walking, or moving several times a day can bring you great results. However, make sure to wait an hour after a big meal before engaging in any physical activity.

Take An Over-The-Counter Laxative

Take An Over The Counter Laxative

Kung naghahanap ka ng isang madali at epektibong paraan upang magamot ang constipation, uminom ng over-the-counter-laxatives. Ang mga over-the-counter laxatives katulad ng Bisacodyl DR Tab ay naka-fomulate na para pilitin ang pag-galaw ng iyong bowel movement sa pamamagitan ng pagpiga sa intestines.

Probiotic Supplements

Ang probiotics ay isang uri ng mabuting bacteria na natatagpuan sa iba’t ibang pagkain. Ito ay matagal nang pinupuri dahil sa kanilang kakayahang mapaganda ang digestive system. Karaniwan, ang pag-inom ng probiotics ay nakakatulong din sa constipation. Ang “good bacteria” nito ay nakakatulong sa gut health at nakakalambot ng dumi. Ang mga magagandang mapagkukunan ng mga probiotics ay kimchi, yogurt, at mga probiotic drinks.

Key Takeaway

Ang constipation ay hindi dapat tiisin lamang. Upang epektibong gawin ay gamutin ito sa bahay at subukan ang mga remedyo o gamot na para dito.

Kung nagpapatuloy ang constipation pagkatapos gumawa ng mga home remedies, makipag-usap sa iyong doktor upang alamin ang sanhi at makahanap ng isang mabisang paggamot.

Search on blog