Ano ang mga Sintomas at Gamot sa Kidney Stones?

Ano ang mga sintomas ng kidney stones at paano ito maiiwasan?

 1. Severe Groin Pain
 2. Distress and Blood While Urinating
 3. Frequent Urge To Urinate
 4. Fever and Chills
 5. Things To Do To Prevent Kidney Stones

Ang pagkakaroon ng kidney stone ay isa sa mga pangkaraniwang komplikasyon na nararanasan ng mga tao sa Pilipinas. Dapat may kamalayan tayo sa mga sintomas ng kidney stones upang magawan agad ng akson para hindi ito lumala.

Kapag ang kidney stone ay hindi nagagamot agad, ito ay maaaring bumara sa iyong uterus o kaya magdulot ng sepsis at humantong sa kamatayan.

Ano ang sakit sa bato?

Ang kidney stone ay ang koleksyon ng asin at minerals gaya ng calcium o uric acid. Ito ay nabubuo kapag ang mga minerals ay naiipon sa iyong pagihi. Kapag ang mga bato na ito ay nabuo sa iyong kidney, maari din itong mapunta sa ibang parte ng iyong urinary tract.

Para sa iyong impormasyon, ito ang mga sintomas na maaari mong maranasan kung mayroon kang kidney stones.

Anu-ano ang mga sanhi ng sakit sa bato?

Walang tiyak na sanhi para sa pagkakaruon ng kidney stones, ngunit may iba’t ibang bagay na maaaring magpataas ng tiyansa ng pagbuo nito.

Nabubuo ang kidney stones tuwing mas lamang sa iyong ihi ang mga sangkap katulad ng calcium, oxalate, at uric acid kaysa sa likido nito. Dahil dito, hindi natutunaw ang mga nasabing sangkap at sa halip, nagbubuo-buo na lamang ito at nagiging kidney stones.

Anu-ano ang mga pagsusuri para malaman kung ikaw ay mayroong sakit sa bato?

Kung sa tingin mo ay mayroon kang kidney stones, may mga tests o pagsusuri na puwedeng gawin para makatiyak.

 • Blood testing o pagsalin ng dugo mo at pagsusuri nito upang suriin ang lebel ng calcium at uric acid nito. Sa tulong ng blood test, malalaman ng doktor mo kung ano ang kalagayan ng bato mo.
 • Urine testing o pagsusuri sa ihi mo. Kokolekta ng sample ng ihi mo sa loob ng 24-oras para makita lahat ng sangkap na nandito. Makikita sa urine test kung masyadong maraming sangkap sa ihi mo na magiging sanhi ng kidney stones o kaya naman ay kulang ito ng mga sangkap na makakapigil sa pagbuo ng kidney stones. Kung balak mong magpa-urine test, kinakailangan kumulekta ng urine sample nang dalawang magkasunod na araw.
 • Makikita sa imaging test ang iyong urinary tract. Sa tulong ng high-speed o dual energy computerized tomography (CT), maaaring makita kahit ang pinakamaliit pa na kidney stones. Hindi sapat ang X-ray sa ganitong sitwasyon dahil hindi nito kayang ma-detect ang mga maliliit na kidney stones. Sa halip, mas mainam na gamitin ang ultrasound sa ganitong pagsusuri.

Paano ginagamot ang sakit sa bato?

Kadalasan, hindi kinakailangan magpa-opera upang lunasan o gamutin ang kidney stones. Kailangan mo lamang uminom ng maraming tubig upang mai-ihi ito at kusang lumabas. Maaaring bumili ng gamot sa kidney stones upang tulungan itong lumabas at para hindi ito ganun kasakit palabasin. Ang sambong leaf for kidney stones ay epektibong gamot para paliitin ang kidney stones at padaliin ang paglabas nito.

Para sa mga mas malalaking kidney stone na nakakabara sa pagdaloy ng ihi o nakakadulot ng impeksyon, kinakailangan na itong operahan. Maaari itong gamitan ng shock-wave lithotripsy na isang non-invasive na operasyon na gumagamit ng high-energy sound para sirain ang mga bato para mas madali itong mai-ihi. Puwede ring gumamit ng ureteroscopy na idinadaan sa ureter para kunin o durugin ang mga kidney stones.

Kailan dapat pumunta sa ospital

Agad na pumuntang emergency room kapag nakaramdam ng isa sa mga sumusunod na sintomas:

 • Lagnat na lagpas sa 38.6 °C
 • Mahapdi na pag-ihi
 • Matinding sakit
 • Mapanghi na ihi
 • Mga karamdaman katulad ng dyabetis o sakit sa bato

Severe Groin Pain

Severe Groin Pain

Hindi mararanasan agad ang mga sintomas ng kidney stones, maliban na lang kung ang bato ay nakagalaw at dumaan na sa uterer. Ito ay ang tube na kumokonekta sa iyong kidney at bladder.

Kung ikaw ay nakakaranas ng malubhang pananakit sa iyong groin, tagiliran, likod, at sa ibaba ng iyong ribs, hindi agad nangangahulugang mayroon kang kidney stones, ngunit kung hindi nawawala ang mga sintomas na ito, nirerekomenda na pumunta agad sa iyong doktor. Dumedepende ang sakit sa laki ng bato na namuo isa iyong kidney. Ininilarawan ang sakit sa pagkaroon ng kidney stone bilang throbbing and stabbing pain na nanantili ng 20 minutes o mas mahigit pa.

Distress and Blood While Urinating

One of the most common symptoms of having kidney stones is severe distress while urinating. Because of the passing of the kidney stone through your uterus, it may be painful to urinate. Stones may even get stuck to the walls of the bladder and uterus and can eventually cause more stones or cause existing ones to become larger over time.

Kidney stones can also cause both gross and microscopic bleeding. Blood in your urine is not normal. Once you’ve identified that there are small amounts of blood in your urine, be alarmed and consult a professional doctor immediately. If not treated, this can put you at risk of having a blocked bladder which will prevent you from passing urine.

Frequent Urge To Urinate

woman needs to use toilet

Bukod sa dugo sa ihi at severe groin at side pain, kung ikaw ay mayroong kidney stones, ikaw ay maaaring makaranas ng madalas na pagihi. Ang mga tao na may kidney o bladder problem ay mas madalas makaramdam ng pangangailangan ng pagihi. Kapag ang bato ay hindi pa handa pumasok sa iyong bladder, mas madalang ang pakiramdam na kailangan umihi.

Fever and Chills

Having fever and chills makes you more immune to many diseases and viruses. However, if you are experiencing fever and chills alongside groin pain and urine complications that can also come with nausea and vomiting, seeking immediate medical attention is highly advised. It is important to seek immediate help to lower your risk of being diagnosed with sepsis which can lead to even more health problems, and even death.

Things To Do To Prevent Kidney Stones

glasses of water

Maraming sakit ang pwedeng maranasan at matuklasan kapag ikaw ay nagkaroon ng kidney stones. Bukod dito, ang paggagamot sa kidney stones ay may kamahalan at higit sa lahat, masakit. Dahil ito ay isa sa mga pangkaraniwang komplikasyon ngayon, ang prevention ay ang pinaka magandang aksyon na maaaring gawin para dito.

Baguhin ang iyong pamumuhay at habits, lalo na sa pagkain, upang hindi lang maiwasan ang kidney stones, para din sa iyong pangkalahatang kabutihan ng iyong katawan.

 • Uminom ng 8 basong ng tubig bawat araw
 • Kumain ng pagkain na masustansya sa calcium o uminom ng calcium supplements
 • Bawasan ang pag kain ng maaalat na pagkain at processed food (chips, crackers, canned goods)
 • Kumain ng makulay na pagkain katulad ng gulay at prutas
 • Uminom ng food supplement para sa bato katulad ng sambong leaf tablet

Key Takeaway

Maganda malaman at maging edukado sa mga sintomas ng kidney stones dahil dumadami ang mga taong nagkakaroon nito. Mabuti na maging handa at alamin ang mga sintomas upang malaman kung ano ang mga pwedeng gawin upang mabawasan ang panganib na dulot nito.

Search on blog